วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

น้ำตกห้วยโรง หรือ น้ำตกห้วยลง

น้ำตกห้วยโรง หรือ น้ำตกห้วยลง
น้ำตกห้วยโรงจังหวัดแพร่มีความสวยงามไม่แพ้น้ำตกแห่งอื่นๆและสำหรับน้ำตกห้วยโรง ต.ห้วยโรงอ.ร้องกวางจ.แพร่ แห่งนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคsวามสวยงาม


ไม่มีความคิดเห็น: